2013-01-09

Ważne fakty o ubezpieczeniu OC

OC jest jedynym obowiązkowym ubezpieczeniem posiadanego pojazdu mechanicznego. Co warto wiedzieć o tej polisie?

Dniem 22 maja 2003 roku weszła w życie ustawa o ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych nakazująca każdemu posiadaczowi pojazdu podlegającemu rejestracji posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Z faktu uregulowania prawnego wspomnianej ustawy wynika, iż samo ubezpieczenie OC jest identyczne w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Zakres ubezpieczenia

Ochronie ubezpieczeniowej podlegają wszelkie szkody w mieniu oraz zdrowiu osób poszkodowanych biorących udział w kolizji drogowej bądź wypadku samochodowym wyrządzonym z winy ubezpieczonego samochodu. Jak już wcześniej wspomniano podstawowe warunki ubezpieczenia OC są z racji regulacji prawnych identyczne u każdego ubezpieczyciela.

Warto wspomnieć, iż ubezpieczenia aut (lub ogólniej: pojazdów mechanicznych) obowiązują nie tylko na terenie Polski, lecz również sygnatariuszy Jednolitego Porozumienia obejmujące takie kraje jak: Andora, Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Wypowiedzenie umowy OC

Wypowiedzieć umowę OC możemy:

  • Gdy umowa OC dobiega końca (możemy kupić nową polisę lub kontynuować współpracę z obecną firmą ubezpieczeniową).
  • Gdy kupujemy samochód (możemy kupić nowe ubezpieczenie lub kontynuować polisę poprzedniego właściciela).

Więcej na temat wypowiedzenia OC przeczytacie w artykule: Jak wypowiedzieć ubezpieczenie OC?

Sumy gwarancyjne ubezpieczenia OC

Suma gwarancyjna dla wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych jest jednakowa i wynosi 500 000 euro dla wyrządzonych szkód na mieniu poszkodowanego oraz 2,5mln euro dla szkód osobowych.

Wysokość składki OC

Na cenę pojedynczej składki ubezpieczenia wozu wpływ mają takie czynniki jak:

  • Pojemność silnika
  • Stan techniczny
  • Rok produkcji
  • Wiek kierowcy
  • Przyczynienie się do kolizji lub wypadku drogowego
  • Wielkość miejscowości, w której dany pojazd został zarejestrowany
  • Przeznaczenie pojazdu
  • Obniżenie kosztu OC

Zniżki OC

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują szereg zniżek dla osób ubezpieczających samochód. A więc odpowiednio wysokość upustu cenowego wynosi:

5%- przysługuje rolnikom, którzy w danym towarzystwie ubezpieczeniowym zawarli również umowę dotyczącą budynków gospodarstwa
5%- w przypadku, gdy właścicielem pojazdu jest emeryt
5%- jeśli w danym towarzystwie wykupimy ubezpieczenie dla więcej niż jednego pojazdu
5%- za ubezpieczenie drugiego samochodu współmałżonka
5% -jeśli właściciel pojazdu znajduje się w granicy wieku od 35 do 55lat
10%- gdy właścicielem auta jest kobieta
10%- w przypadku ubezpieczania auta fabrycznie nowego
10%- w przypadku bezszkodowej kontynuacji ubezpieczenia w tym samym towarzystwie
15%- jeśli opłata za składkę jest jednorazowa (nie rozłożona na raty)
20%- jeśli w danym towarzystwie ubezpieczony jest również majątek
20%- uzależniona od regionu zarejestrowania pojazdu
20%- jeśli w tym samym towarzystwie ubezpieczeniowym korzysta się również z AC
do 60%- za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia OC