2013-05-22

Ubezpieczenie NNW kierowcy w PZU – naprawdę warto!

Planując coroczne wydadki ubezpieczeniowe warto rozważyć nie tylko najbardziej podstawowe ubezpieczenie OC. Dobrze zastanowić się również nad zakupem polisy NNW.

Pamiętaj, że polisa OC działa tylko w jedną stronę. Jeśli spowodujesz wypadek, to z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostanie wypłacone odszkodowanie dla poszkodowanych w wypadku, ale tobie nic się nie będzie należało, nawet gdy będziesz poważnie ranny. Chyba że będziesz dysponował ubezpieczeniem NNW kierowcy.

Ubezpieczenie NNW kierowcy kupowany w pakiecie z polisą OC to świetny wybór.

Dla kogo ubezpieczenie NNW?

Dla kierowcy i pasażerów pojazdu. Pasażerowie i tak są w lepszej sytuacją, bo mogą się ubiegać o odszkodowanie z OC sprawcy. Kierowca nie ma takiej możliwości…

Korzyści i zakres ubezpieczenia

Główną korzyścią jest niska składka OC oraz i szeroki zakres ochrony udzielanej pasażerom oraz kierowcy pojazdu, nawet gdy jest on sprawcą zdarzenia. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa wypadków ubezpieczeniowych powstałych w związku z ruchem pojazdu bądź podczas:

 • wsiadania lub wysiadania z pojazdu,
 • załadowywania lub rozładowywania,
 • zatrzymania lub postoju pojazdu,
 • naprawy pojazdu na miejscu,
 • otwierania lub zamykania drzwi lub bramy garażu lub posesji,
 • pobierania paliwa na stacji paliw.

Ubezpieczenie NNW kierowcy obejmuje następujące świadczenia:

 • świadczenie w razie powstania całkowitego lub częściowego trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • świadczenie w razie śmierci ubezpieczonego,
 • świadczenie za leczenie ubezpieczonego, w wyniku którego ubezpieczony przeszedł operację chirurgiczną lub był hospitalizowany,
 • zasiłek dzienny,
 • zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych,
 • zwrot kosztów leczenia, w tym rehabilitacji,
 • zwrot kosztów transportu zwłok.

Suma ubezpieczenia to kwota od minimum 5000 zł do nawet 100.000 zł dla każdej ubezpieczonej osoby.