2012-09-25

Ubezpieczenie na życie w PZU

Skąd się bierze niezadowolenie klientów? Raz może zawinić czynnik ludzki. Często jednak niezadowolenie wynika z uprzedniej niewiedzy. Z tego względu dziś trochę o warunkach ubezpieczenia na życie w PZU.

Co oferujemy? Dlaczego podpisywanie umowy bez wcześniejszego czytania OWU jest złe? Pamiętajmy, dobry klient to zadowolony klient.

Podpisywanie jakiejkolwiek umowy bez uważnego zapoznania się z jej warunkami jest bardzo ryzykowne. Nie chodzi o to, że w umowie zawsze musi być jakieś „ale” czy tekst pisany małym druczkiem. Wszystko rozchodzi się o sposób w jaki rozumiemy podpisywane ustalenia.

Skojarzył mi się w tym momencie problem z komunikacją między ludźmi. Ktoś powiedział A, drugi usłyszał B, a trzeci zrozumiał C. Potem jak przychodzi co do czego, każdy twierdzi co innego i wybucha wielka awantura.

Chcemy zawrzeć indywidualne ubezpieczenie na życie – od czego zacząć?

Na początku zapoznajmy się z definicjami w OWU. Niby mówimy o rzeczach oczywistych, ale… Przykład. Nieszczęśliwy wypadek to przypadkowe, nagłe, niezależne od woli i stanu zdrowia, gwałtowne zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, będące wyłączną oraz bezpośrednią przyczyną zdarzenia objętego odpowiedzialnością PZU Życie SA.

Co to oznacza?

Jeśli chcemy zwrócić się do ubezpieczyciela o odszkodowanie z tytułu konsekwencji nieszczęśliwego wypadku, musimy być pewni, że spełniamy wszystkie warunki, a więc złamaliśmy rękę w sposób przypadkowy, nagły, wskutek przyczyny zewnętrznej.

Atak serca w myśl definicji nie jest nieszczęśliwym wypadkiem. Z kolei jeśli zostaniemy ugryzieni przez egzotyczne zwierzę, a takie zdarzenie nie zostało objęte odpowiedzialnością PZU Życie SA, również nic nam się nie będzie należeć.

Rozpatrywanie oferty – który pakiet wybrać?

Umowa ubezpieczenia na życie w PZU może być zawarta w jednym z czterech dostępnych pakietów, z których każdy oferują nieco odrębne warunki. Warto przyjrzeć się temu co mamy do wyboru i wybrać propozycję najbardziej dopasowaną do własnych potrzeb. Oto pakiety:

  • Pakiet dla Ciebie – życie i zdrowie ubezpieczającego;
  • Pakiet dla Ciebie i Współmałżonka – życie i zdrowie ubezpieczającego i współmałżonka;
  • Pakiet dla Ciebie, Współmałżonka i Dziecka – życie i zdrowie ubezpieczającego i współmałżonka oraz zdrowie dziecka;
  • Pakiet dla Ciebie i Dziecka – życie i zdrowie ubezpieczającego oraz zdrowie dziecka. Wyłączenia odpowiedzialności

Bardzo ważną częścią umowy są wyłączenia odpowiedzialności.

Oto przykłady. PZU Życie SA jest zwolniony z odpowiedzialności w przypadku, jeżeli śmierć ubezpieczającego lub współmałżonka nastąpiła:

  • w wyniku samobójstwa ubezpieczającego lub współmałżonka w okresie dwóch lat od zawarcia umowy ubezpieczenia;
  • w wyniku działań wojennych, czynnego udziału ubezpieczającego lub współmałżonka w aktach terroru lub w masowych rozruchach społecznych;
  • w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez ubezpieczającego lub współmałżonka czynu posiadającego znamiona umyślnego przestępstwa.

To zaledwie część wyłączeń. Zapoznaj się ze wszystkimi, a dopiero potem podejmij decyzję o wyborze polisy.