2012-10-17

Rolniku, nie bój się zimy!

Lato już za nami. Dni robią się coraz krótsze, chłodniejsze. Pogoda przestała nas rozpieszczać. Mieszkańcy dużych miast boją się jedynie chłodu. Rolnicy mają znacznie więcej zmartwień – boją się o uprawy rolne oraz zwierzęta hodowlane.

Na szczęście PZU przygotowało dla nich specjalne ubezpieczenie. Co ważne, częściowo dotowane przez państwo!

Dla kogo takie ubezpieczenie?

Dobrowolne, dotowane ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich PZU kieruje w stronę producentów rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu gospodarstwa. Ubezpieczeniem objęte są krajowe uprawy od szkód spowodowanych przez:

 • huragan,
 • deszcz nawalny,
 • piorun,
 • obsunięcie się ziemi
 • i lawinę.

Warunkiem zawarcia umowy polisy upraw rolnych jest objęcie ochroną ubezpieczeniową wszystkich pól danej uprawy. Ubezpieczony zawiera umowę deklarując wkład własny o wysokości 10 proc. wysokości szkody.

Co obejmuje ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich PZU?

Ochroną mogą być objęte następujące uprawy rolne i zwierzęta:

 • rośliny: zboża, kukurydza, rzepak, ziemniaki, buraki cukrowe, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, drzewa i krzewy owocowe, truskawki, rośliny strączkowe
 • zwierzęta: bydło, konie, owce, kozy, świnie i drób.

Ile wynosi suma ubezpieczenia?

Sumę ubezpieczenia ustala ubezpieczający w uzgodnieniu z PZU, odrębnie dla każdej objętej ochroną uprawy rolnej oraz gatunku zwierząt.

Podstawą do określenia sumy ubezpieczenia upraw rolnych są:

 • powierzchnia pól zgłoszonych do ubezpieczenia
 • plon uzyskiwany w danym gospodarstwie
 • jednostkowa cena rynkowa plonu głównego.

Podstawą do określenia sumy ubezpieczenia zwierząt gospodarskich są:

 • dla zwierząt użytkowych – średnia wartość zwierzęcia w danej grupie wiekowej i danego gatunku, nie wyższa od przeciętnej wartości rynkowej
 • dla zwierząt hodowlanych lub o najwyższej wydajności produkcyjnej – wartość zwierzęcia ustalana według indywidualnej wyceny, na podstawie dokumentacji hodowlanej i użytkowej przedłożonej przez ubezpieczającego oraz cen rynkowych.

Wysokość składki – ile dopłaci państwo?

Wysokość dopłat do składek jest określana co roku w rozporządzeniu Rady Ministrów i wynosi do 50 proc. ale nie mniej niż 40 proc. składki z tytułu ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich.

Zbliża się zima? Rolniku, śpij spokojnie.