2012-07-13

PZU wspiera młodych i zdolnych

9 lipca rozpoczęła się VII edycja Akademii Liderów Rynku Kapitałowego, w której wezmą udział studenci i absolwenci najlepszych uczelni ekonomiczno–prawniczych w Polsce. Od trzech lat partnerem projektu jest spółka PZU.

Akademia Liderów Rynku Kapitałowego (ALRK) to wspólny projekt Fundacji 2065 im. Lesława A. Pagi i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a także najważniejszych firm i instytucji polskiego rynku kapitałowego.

Jaki jest cel projektu? Akademia dostarcza młodym ludziom unikatową wiedzę z zakresu rynku kapitałowego i umiejętności menadżerskich, daje możliwość osobistego poznania liderów polskiej gospodarki i umożliwia odbycie płatnego stażu w wybranej firmie partnerskiej, a tym samym zdobycie doświadczenia zawodowego dla osób zainteresowanych karierą w tej branży.

W tegorocznej edycji ALRK ma wziąć udział trzydziestka studentów i absolwentów najlepszych uczelni ekonomiczno-prawniczych w Polsce.

Program Akademii dzieli się na dwie części: uczestnicy najpierw biorą udział w dwutygodniowej Szkole Letniej, a potem rozpoczynają dwumiesięczny staż. W trakcie pierwszego tygodnia uczestnicy przechodzą trening umiejętności miękkich – technik zarządzania, przywództwa, negocjacji i prezentacji – niezbędnych w pracy każdego menedżera. W drugim tygodniu organizowane są wykłady i case’y ekspertów oraz spotkania z zaproszonymi gośćmi.

W Radzie Programowej Akademii Liderów Rynku Kapitałowego zasiada Andrzej Klesyk, Prezes PZU. Wykładowcami Akademii są praktycy i specjaliści w danej dziedzinie, którzy bezpośrednio zarządzają wybranym obszarem.

Partnerstwo PZU z Akademią Liderów Rynku Kapitałowego jest elementem wspierania rozwoju edukacyjnego młodzieży w Polsce, jednego z kluczowych obszarów zaangażowania społecznego PZU.