2012-09-10

PZU docenione przez dziennikarzy

Spółka PZU oraz jej rzecznik prasowy zajęli pierwsze miejsce w przeprowadzonym w lipcu i sierpniu tego roku cyklicznym „Badaniu opinii dziennikarzy na temat towarzystw ubezpieczeniowych i ich polityki Public Relations” przeprowadzonym przez firmę ARC Rynek i Opinia.

Cel badania: Czy dobrze się z wami współpracuje?

Celem przeprowadzonego badania było „określenie znajomości i poziomu zadowolenia ze współpracy z poszczególnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi, ocena ich polityki public relations, wskazanie trudności i oczekiwań respondentów oraz nakreślenie postrzeganego przez dziennikarzy wizerunku towarzystw ubezpieczeniowych”.

PZU stawia na jakość

Zwycięstwo nie było zaskoczeniem dla spółki PZU, która pozycję lidera zawdzięcza konsekwentnemu plasowaniu się w czołówce rankingów, a w szczególności tych o największej ważności dla oceniających dziennikarzy.

Dziennikarze, którym przyszło ocenić jakość współpracy z danym towarzystwem ubezpieczeniowym, zwracali uwagę przede wszystkim na szybkość odpowiedzi i dostępność pracowników biura prasowego. Trudno się dziwić. Nikt nie lubi być ignorowany, a opieszałość szkodzi dziennikarzom, którzy najczęściej potrzebują informacji „na już”.

Jak wyglądało badanie?

Badanie trwało miesiąc, od lipca do sierpnia 2012 roku. Swoim zakresem objęło dziennikarzy zatrudnionych w redakcjach dzienników, czasopism, portali internetowych a także telewizji i agencji informacyjnej.

Zostało zrealizowane metodą IDI (Individual In-Depth Interview) tj. wywiadów o charakterze standaryzowanych, czyli kwestionariuszy zawierających zarówno pytania otwarte, jak i zamknięte.

O firmie świadczą nie tylko wyniki, ale także jakość obsługi i dobry kontakt z klientami. Spółka PZU jest tego świadoma i dba o wizerunek marki.

Tylko zadowoleni klienci wrócą skorzystać z kolejnych usług ubezpieczyciela. Oby tak dalej.