2012-12-07

Pomocna dłoń UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny pełni wiele ważnych funkcji. Mimo to polscy kierowcy często mało o nim wiedzą.

Może dla niektórych wydać to się zaskakujące, ale polscy kierowcy mało wiedzą o UFG. Niektórzy nawet nie wiedzą o jego istnieniu!

Tymczasem Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny pełni niezwykle ważną funkcję: chroni poszkodowanych w wypadkach i podejmuje działania mające poprawić bezpieczeństwo na drogach.

Takie sytuacje są wcale nierzadkie na drodze: ma miejsce wypadek, są ranni. Sprawca, przerażony własną odpowiedzialnością, ucieka z piskiem opon z miejsca zdarzenia. Tymczasem ofiary wypadku zostają pozostawione same sobie. Szpital, rehabilitacja, koszty naprawy samochodu – kto za to zapłaci? Do kogo zwrócić się o pomoc?

UFG wychodzi z pomocną dłonią do kierowców

Prawidłowa odpowiedź brzmi: udać się do UFG. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny pełni niezwykle ważną funkcje – chroni poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i dba o zwiększenie bezpieczeństwa na drodze poprzez skuteczniejsze wyłapywanie kierowców jeżdżących bez OC (bardzo wyczerpujące informacje znajdziecie w artykule: Jaka jest rola Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego?).

Poszkodowany poprzez wybraną przez siebie firmę ubezpieczeniową (żaden ubezpieczyciel nie ma prawa odmówić pomocy) kieruje swoją sprawę do UFG. W przypadku gdy sprawca nie miał OC, jechał pod spożyciu alkoholu czy narkotyków lub zbiegł z miejsca wypadku, to UFG wypłaci odszkodowanie dla ofiar wypadku.

Sposoby walki UFG z kierowcami jeżdżącymi bez OC

Bynajmniej nie oznacza to, że winowajca może czuć się bezkarny. UFG zajmie się poszukiwaniem sprawcy i wystąpi z postępowaniem regresowym tj. zażąda od sprawcy zwrotu wypłaconego odszkodowania – tak długo będzie windykował winowajcę, aż odzyska należną kwotę.

Dużym problemem są osoby jeżdżące po polskich drogach bez polisy OC. UFG, w celu zmniejszenia liczby łamiących prawo kierowców, z roku na rok podwyższa kary za brak ważnego OC, a ostatnimi czasy usprawnia system, którego zadaniem jest wychwytywanie przerw w ubezpieczeniu OC kierowców. Co to znaczy?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w 2011 roku uruchomił bazę danych polis komunikacyjnych, w której mieści się ponad 200 milionów rekordów o wszystkich sprzedanych ubezpieczeniach OC i AC; w połowie 2012 roku ruszył tzw. wirtualny policjant, czyli narzędzie służące do wykrywania przerwy w ubezpieczeniu danego pojazdu i stałego monitorowania bazy ubezpieczeń OC.

Zakład ubezpieczeń po sprzedaży polisy OC ma obowiązek poinformować o tym UFG w przeciągu 14 dni. Informacja wędruje do bazy polis komunikacyjnych. Gdy kierowca nie wykupi na czas kolejnego OC, „wirtualny policjant” zauważy lukę, a posiadacz pojazdu otrzyma wezwanie do zapłaty kary za przerwę w ubezpieczeniu.