2012-11-28

Podwyżki kar za brak OC w 2013 roku

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ogłosił w ostatnim czasie podwyżki kar za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC.

UFG podnosi zresztą wysokość kar dość często. Z początkiem roku 2012 zaskoczył kierowców największą podwyżką – dla samochodów osobowych podstawowy wymiar kary wzrósł z 1980 zł do 3000 zł. Zapowiedziane w 2013 roku podwyżki nie są już tak drastyczne.

Nowe kary w 2013 roku

Rośnie minimalne wynagrodzenie w Polsce (w 2013 roku będzie wynosić 1600 zł brutto), rosną kary za brak OC. Średnio o 7 proc.

Właściciele samochodów osobowych za przerwę OC trwającą nie dłużej niż 3 dni, zapłacą 640 zł (20 proc. kary), gdy przerwa trwa dłużej niż 3 dni ale nie dłużej niż dwa tygodnie – 1600 zł (50 proc. kary), a powyżej dwóch tygodni – 3200 zł (100 proc. kary).

Jak będzie wyglądała podwyżka kar za brak OC dla posiadaczy tirów, ciągników samochodowych czy autobusów? Do 3 dni przerwy w ubezpieczeniu zapłacą 900 zł kary, powyżej 3 dni ale nie dłużej niż dwa tygodnie – 2400 zł, a powyżej dwóch tygodniu – aż 4800 zł.

Właściciele pozostałych zarejestrowanych pojazdów czyli np. motocykliści zapłacą kolejno: do 3 dni bez OC – 110 zł, od 4 do 14 dni – 270 zł, a powyżej dwóch tygodniu – 530 zł.

Dlaczego potrzebujemy OC?

Ubezpieczenie OC musi wykupić każdy właściciel zarejestrowanego pojazdu, nawet gdy pojazd stoi w warsztacie lub nieużywany w garażu.

OC to realna ochrona przed finansowymi skutkami spowodowanego wypadku. Z tytułu polisy OC są wypłacane odszkodowania ofiarom wypadku, dlatego tak ważne jest, by kierowcy się ubezpieczali.

Nieubezpieczony, gdy spowoduje wypadek, zobowiązany jest z własnej kieszeni pokryć odszkodowanie dla ofiar wypadku. Czasem są to niebagatelne kwoty i wtedy zaczyna się dramat dla obu stron.

UFG otrzymuje coraz więcej zgłoszeń o braku ubezpieczenia OC od policji i wydziałów komunikacji. W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku liczba zgłoszeń braku polisy OC wzrosła odpowiednio o 30 i 60 proc.

UFG walczy z piratami drogowymi jeżdżącymi bez OC. W 2011 roku uruchomił największą w Polsce bazę danych ubezpieczeń komunikacyjnych, w której znajduje się już ponad 200 milionów rekordów o wszystkich sprzedanych ubezpieczeniach OC i AC – także w latach poprzednich.

Kolejnym krokiem było uruchomienie w połowie 2012 roku tzw. wirtualnego policjanta – narzędzia pozwalającego na wykrycie przerwy w ubezpieczeniu danego pojazdu i stale monitorującego bazę ubezpieczeń OC. Bieżące zapełnienie bazy w zakresie obowiązkowej polisy OC sięga 98 proc.

Firmy ubezpieczeniowe zobowiązane są przesłać do UFG informację o zakupionym ubezpieczeniu w przeciągu 14 dni od daty sprzedaży ubezpieczenia.

Źródło: UFG