2012-05-21

Nowości w ubezpieczeniach zdrowotnych PZU

W ostatnim czasie w ofercie PZU znalazły się Grupowe Ubezpieczenie Lekowe, dzięki którym ubezpieczony zapłaci w aptece jedynie 20% ceny leku na receptę. Pozostałą część pokrywa PZU w ramach polisy. Nowy produkt PZU powstał z myślą o klientach niezadowolonych z obecnego publicznego systemu refundacji leków.

Oferta Grupowych Ubezpieczeń Lekowych skierowana jest do firm chcących zapewnić swoim pracownikom obniżenie wydatków na leki. Polisa jest kierowana zarówno do dużych przedsiębiorstw, jak i małych oraz średnich firm.

Z przystąpienia do ubezpieczenia nie wykluczają ani choroby przewlekłe, ani zaawansowany wiek.

Jak korzystałoby się z takiego ubezpieczenia? Ubezpieczony otrzymywałby Kartę Lekową PZU, z którą wybrałby się wraz z receptą do jednej z aptek honorujących Karty Lekowe (takich aptek jest obecnie ponad 1800 na terenie całej Polski).

Jeśli lek wskazany na recepcie znajduje się na liście leków objętych ubezpieczeniem (a obejmuje on niemal wszystkie leki wydawane wyłącznie na podstawie recepty – blisko 32 tys. pozycji), ubezpieczony płaci w aptece zaledwie 20% ceny leku.

Wykaz leków objętych ubezpieczeń można znaleźć na stronie PZU.

Niestety pewną wadą Grupowego Ubezpieczenia Lekowego PZU jest limit wydatków objętych polisą, który wynosi 2500 zł w skali roku, a ponieważ z sumy tej PZU finansuje 80%, suma gwarancyjna wynosi tylko 2000 zł.

Dla osób bardzo często korzystających z opieki zdrowotnej to mała kwota. Jeżeli interesuje nas temat ubezpieczeń zdrowotnych albo chcielibyśmy wiedzieć, ile może wynosić składka, warto skorzystać z kalkulatora ubezpieczenia OC.

Każdy powinien samodzielne oceń czy warto się zdecydować na taką formę ochrony.