2012-05-24

Nie tylko ubezpieczenia – inna twarz PZU

Bez wątpienia każdy Polak kojarzy markę PZU. Nawet jeżeli nie korzystamy z usług najstarszego polskiego ubezpieczyciela, to nazwę słyszeliśmy wielokrotnie czy to z reklam, opowieści osób z otoczenia itd. PZU ma także drugą, społeczną twarz. Czy wiedzieliście o istnieniu Fundacji PZU?

Firma już od lat 90-tych realizuje działania będące wyrazem społecznej odpowiedzialności poprzez Fundację PZU. Hasło definiujące misję Fundacji to „Pomagamy pomagać”.

Działalność organizacji dotyczy przede wszystkim wsparcia dla nowatorskich inicjatyw podnoszących jakość życia i przeciwdziałających wykluczeniom, a także realizowanie programów edukacyjnych, projektów z obszaru kultury, sztuki jak również ochrony zdrowia.

Równie ważną częścią działalności Fundacji PZU jest opieka nad pracownikami spółki PZU, którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji życiowej.

W obszarze edukacji rozumianej jako wspieranie rozwoju indywidualnego i grup społecznych oraz zapobieganie powstawaniu różnic w wykształceniu i edukacji dzieci z terenów wiejskich i w małych miastach, Fundacja wspierała takie działania jak np. projekt „Stypendia pomostowe” realizowany z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi (od 2004) czy program pomocy Polakom na Białorusi „Szkoła Moich Marzeń” ( z Fundacją Pomoc Polakom Na Wschodzie) w 2009 roku.

Na polu działań społecznych Fundacja za swój cel obrała przede wszystkim zapobieganie marginalizacji społecznej i wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością. Przykładem zrealizowanych projektów w tym zakresie było chociażby wsparcie organizacji spotkania wigilijnego dla potrzebujących na Placu Zamkowym w Warszawie w 2009 roku czy wraz z Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach realizacja celu „Wyposażenie Placu Zabaw Wczesnego Wspomagania Rozwoju Niewidomego Dziecka w fili Lasek w Gdańsku-Sobieszewie”.

Ponadto, Fundacja od lat współpracuje np. ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Chirurgicznie Chorym, pomaga w zakupie sprzętu medycznego (jak pompy insulinowe, respiratory dla noworodków), rehabilitacyjnego i współfinansowanie kosztów leczenia osobom w szczególnie trudnej sytuacji finansowej.

Warto wiedzieć: towarzystwo PZU to nie tylko ubezpieczenia OC czy ubezpieczenia na życie. To także działanie na rzecz innych.