2013-01-13

Jak wyrejestrować samochód?

Każdy pojazd jeżdżący po polskich drogach musi mieć tablice rejestracyjne oraz wykupione ubezpieczenie OC. Zwłaszcza to pierwsze nie ujdzie uwadze stróżów prawa. Jeżeli samochód zostanie skradziony, sprzedany za granicę bądź też ulegnie całkowitemu zniszczeniu należy go wyrejestrować w urzędzie gminy w którym był rejestrowany. Jak wygląda cała procedura?

W celu wyrejestrowania pojazdu musimy udać się do urzędu, który zajmuje się sprawami komunikacyjnymi i gdzie wcześniej rejestrowaliśmy samochód.

Aby wyrejestrować auto właściciel pojazdu musi złożyć podanie. Zwykle podanie to występuje w formie formularza, który jest dostępny na stronie internetowej danego urzędu.

Z czego składa się pełne zgłoszenie o wyrejestrowanie samochodu:

  • wypełniony wniosek,
  • oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania informujące o kradzieży,
  • zaświadczenie wydane przez właściwy organ policji, które potwierdza zgłoszenie kradzieży pojazdu (albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży wystawione przez właściwy organ),
  • dowód rejestracyjny,
  • karta pojazdu (jeżeli była wydana),
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu,
  • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie.

Zaświadczenie o wyrejestrowaniu pojazdu jest nam potrzebne. Należy przekazać je ubezpieczycielowi, u którego właściciel skradzionego auta wykupił ubezpieczenie OC. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostaje wtedy rozwiązana, a właściciel pojazdu otrzyma zwrot środków finansowych za niewykorzystany okres ubezpieczenia.