2013-04-19

Idzie wiosna. Uwaga na roztopy i burze!

Po bardzo długiej zimie wszyscy z radością powitali za oknem pierwsze oznaki wiosny. Nareszcie dobra pogoda i słońce. Nie zapominajmy jednak, że wiosna i lato mają także ciemną stronę – od łagodniejszych burz i podtopień po powódź i gwałtowne nawałnice. Warto zatem się ubezpieczyć nim będzie za późno.

Dlaczego o tym piszę? Przecież w telewizji jeszcze nie zapowiedzieli stanu przedpowodziowego ani gwałtownych nawałnic. Otóż własnie.

Ubezpieczenie domu oraz od ryzyka powodzi należy kupować z wyprzedzeniem, a nie w momencie gdy zagrożenie jest blisko. Wtedy może się okazać że niełatwo się ubezpieczyć np. jeżeli ubezpieczyciel oszacuje ryzyko powodzi na bardzo duże.

Zabezpieczając się wcześniej mamy większą szansę na zakup ubezpieczenia w okazyjnej cenie. Drugą kwestią są stosowane przez różne firmy ubezpieczeniowe okresy karencji i np. okres działania ochrony rozpoczyna się dopiero po kilku dniach od zawarcia umowy, a jeśli my obawiamy się powodzi w każdej chwili, to polisa zawarta za późno może nam nie pomóc.

Warto więc ubezpieczyć się już wcześniej. Tym bardziej że polisa nie musi nas chronić tylko od ryzyka powodzi ale wielu innych. I w każdej chwili może okazać się przydatna.

Ubezpieczenie PZU Dom Plus

Firma PZU wśród licznych produktów ubezpieczeniowych oferuje kompleksowe ubezpieczenie domu. W ramach tej polisy PZU odpowiada za szkody powstałe w następstwie następujących zdarzeń losowych:

 • ognia,
 • piorunu,
 • eksplozji,
 • upadku statku powietrznego,
 • dymu i sadzy,
 • opadu,
 • powodzi,
 • śniegu i lodu,
 • gradu,
 • huraganu,
 • zalania,
 • osuwania się ziemi,
 • zapadania się ziemi,
 • lawiny,
 • uderzenia pojazdu,
 • upadku drzew lub masztów,
 • trzęsienia ziemi,
 • huku ponaddźwiękowego,
 • przepięcia,
 • dewastacji.

Warto wiedzieć: Jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność PZU SA rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu umowy ubezpieczenia, ale nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniuskładki lub jej pierwszej raty. Gdy kupisz polisę i opłacisz składkę bądź jej pierwszą ratę, od razu będzie się cieszył ochroną. Polecam jednak pamiętać, że nieopłacenie kolejnych rat może spowodować brak wypłaty odszkodowania w sytuacji gdy dojdzie do szkody.